LMT Audio Typing 1.4

Dựa trên ý tưởng từ công cụ Tickeys, LMT Audio Typing hỗ trợ bạn dễ dàng tạo các hiệu ứng âm thanh cho bàn phím khi gõ!
Bản 1.3 hỗ trợ thêm 2 tùy chọn là tự động thêm khoảng trắng và tự động viết in hoa!
Bản 1.4 bổ sung nút tắt âm thanh và tùy chọn tự động viết in hoa sau khi ấn phím Enter!

Link download bản 1.4: https://goo.gl/nS1Xoa

Những tính năng chính

Phần mềm được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại website này! Có những tính năng cũng như ưu điểm sau:

  • Giao diện thân thiện
  • Dễ dàng sử dụng
  • Hoàn toàn miễn phí

Hướng dẫn sử dụng