Giới thiệu chung

LMT Cleanup Installer là một tiện ích được thiết kế để dọn dẹp thư mục Windows Installer và tạo thêm không gian trống trên đĩa. Khi các ứng dụng được cài đặt và cập nhật trên hệ điều hành Windows, một thư mục ẩn có đường dẫn "C:\Windows\Installer" được dùng để lưu trữ các tệp có đuôi (msi) của trình cài đặt và tệp có đuôi (msp) của bản vá lỗi. Các tệp này đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình cập nhật, vá lỗi, hay gỡ bỏ cài đặt phần mềm

LMT Cleanup Installer có khả năng xác định các tệp dư thừa và cho phép bạn di chuyển sang vị trí khác hoặc xóa bỏ hoàn toàn. Bạn sẽ khôi phục lại không gian trống một cách hiệu quả

Cách hoạt động

Dựa trên ý tưởng từ công cụ PatchCleaner, LMT Cleanup Installer sẽ tạo ra một danh sách các tệp msi/msp đã biết và so sánh với tất cả các tệp msi/msp tìm thấy trong thư mục đường dẫn "C:\Windows\Installer". Các tệp có trong thư mục này nhưng không có danh sách quy định của windows được xem là tệp thừa và sẽ được dán nhãn để di chuyển hoặc xóa bỏ.

Tuy nhiên, không thể chắc chắn rằng LMT Cleanup Installer sẽ không tìm sai và xóa các tệp vá lỗi cần thiết. Đó là lý do mà công cụ hỗ trợ thêm cho bạn tính năng lựa chọn những file mà bạn muốn xóa!

Video giới thiệu