Giới thiệu chung

Bạn thường xóa những dữ liệu mà bạn không cần nữa bằng cách click chuột phải và nhấn "Delete", nhưng bằng cách này thì thực ra file chỉ được di chuyển vào "thùng rác" của máy tính chứ chưa xóa hẳn. Ngay cả khi bạn làm trống thùng rác thì các file đó vẫn còn "tồn tại" ở trong ổ cứng và có thể được khôi phục lại bằng các phần mềm chuyên dụng.

LMT File Shredder sẽ giúp bạn xóa các dữ liệu 1 cách an toàn, đảm bảo khó có thể khôi phục lại được.
Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ bạn "Unlock" những file cứng đầu.

Xóa file an toàn

Với 9 thuật an toán file an toàn, LMT File Shredder giúp bạn đảm bảo dữ liệu sau khi xóa khó có thể được khôi phục lại!

Mở khóa file "cứng đầu"

Mở khóa các file "cứng đầu", giúp bạn có thể xóa, di chuyển hay sửa tên chúng dễ dàng!