LMT Focus là gì

LMT Focus là 1 công cụ giúp bạn tập trung làm việc bằng cách tạo ra 1 môi trường Desktop chỉ có những phần mềm bạn muốn sử dụng hiển thị, đồng thời chặn những Website bạn không muốn lãng phí thời gian của mình với chúng!

Next

LMT Focus sẽ làm gì?

Công cụ sẽ giúp bạn tập trung làm việc bằng cách thực hiện những việc sau:

  • Desktop riêng biệt

  • Ẩn các ứng dụng

  • Chặn các website

  • Đặt giờ làm việc

Next

À còn tí nữa :3

Nếu bạn muốn thoát khỏi LMT Focus, hãy click nút thoát ở góc màn hình, bạn đừng bao giờ tắt LMT Focus bằng Task Manager!!
Công cụ vẫn đang trong giai đoạn phát triển, tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp từ mọi người!!!

Next