LMT Split 1.0

Khi bạn gửi thư hoặc upload file lên mạng, bạn bị giới hạn dung lượng file gửi kèm, thật bực mình nếu không giải quyết được nó. Bạn buộc lòng phải chia nhỏ nó ra.

Lúc đó bạn sẽ cần đến LMT Split. LMT Split vừa có khả năng giúp bạn chia nhỏ 1 file ra thành nhiều phần có dung lượng nhỏ hơn và ghép nối các phần đó lại thành file ban đầu hoàn chỉnh, vừa có các chức năng phụ trợ như so sánh 2 file và kiểm tra checksum của file.
Link download bản 1.0: https://lêminhthành.vn/lmt-split/file/LMTSplit 1.0.exe

Những tính năng chính

Phần mềm được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại website này! Có những tính năng cũng như ưu điểm sau:

  • Giao diện thân thiện
  • Hỗ trợ cắt và nối file
  • Hỗ trợ kiểm tra mã Hash
  • Hoàn toàn miễn phí

Hướng dẫn sử dụng