LMT Anti Logger

Giải pháp ngăn chặn các phần mềm gián điệp đánh cắp dữ liệu

Tìm hiểu thêm Download 4.0.2 (Windows x64)
Requirements for operating systems:

-1 GHz processor or faster.

-2 GB of free RAM for 64-bit operating systems.

-Net Framework 4.7

-Visual C++ 2015 is the minimum version, VC++ 2017/2019 are backwards compatible.

Bye bye Logger

Và tụi malware luôn :D

LMT Anti Logger

LMT Anti Logger là phần mềm hỗ trợ ngăn chặn những phần mềm hoặc mã độc đánh cắp các dữ liệu từ máy tính của bạn!

 • Bảo vệ thời gian thực khỏi virus/malware/trojan.
 • Chặn keylogger, screenlogger và webcamlogger.
 • Quản lý các mật khẩu an toàn.
 • Cấu hình Windows Security.
 • Bảo vệ khi mua sắm/thanh toán online.
 • Bảo vệ mật khẩu trình duyệt.
 • Sử dụng AI để tăng khả năng nhận diện malware.
 • Bảo vệ Registry.
 • Bảo vệ Microphone.
 • Bảo vệ DNS.
 • Bảo vệ thư mục.
 • Tường lửa.
 • Quét file với Virustotal, AI và heuristic.

Tại sao nên dùng?

Những tính năng chính của phần mềm

Bảo vệ thời gian thực

Bảo vệ máy tính của bạn khỏi virus/malware/trojan/keylogger theo thời gian thực

Bảo vệ khỏi keylogger, screenlogger, clipboardlogger và webcamlogger

Các phần mềm/mã độc như trên sẽ khó mà đánh cắp được các dữ liệu của các bạn với LMT Anti Logger

Quản lý mật khẩu

LMT Anti Logger hỗ trợ bạn quản lý các mật khẩu cực an toàn, đảm bảo các phần mềm Keylogger khó có thể lấy được mật khẩu của bạn

Tìm và diệt keyloggers

LMT Anti Logger cũng hỗ trợ các bạn quét tìm các phần mềm Keylogger trên máy tính.

Bảo vệ khi mua sắm/thanh toán online.

LMT Anti Logger sẽ mở trình duyệt trong 1 môi trường đặc biệt, giúp bạn có thể yên tâm giao dịch trực tuyến mà không lo bị đánh cắp dữ liệu.

Bảo vệ mật khẩu trình duyệt.

LMT Anti Logger sẽ thông báo cho bạn khi có 1 phần mềm tìm cách đánh cắp mật khẩu trình duyệt.

F.A.Q

Vài câu hỏi thường gặp