Kích thước tự động

Công cụ sẽ tự động thay đổi kích thước của Taskbar tùy theo trạng thái cửa sổ của các phần mềm bạn đang mở.

Tự động ẩn/hiện

Công cụ sẽ tự động ẩn/hiện Taskbar tùy theo trạng thái cửa sổ của các phần mềm bạn đang mở.

Taskbar trong suốt

Công cụ còn hỗ trợ tùy chọn giúp bạn đặt Taskbar thành trong suốt

Hoàn toàn miễn phí

Tất nhiên rồi :3 chứ nếu có phí ai thèm mua phần mềm này :}